Rätt service

Enligt EU´s gruppundantag får alla verkstäder som följer respektive bilmärkes serviceintruktioner utföra service på vald bil utan att bilens garantier påverkas.

 

Detta innebär att vi kan utföra service på nästan alla bilmärken utan att din bils garanti påverkas. Vi följer serviceföreskrifterna och är anslutna mot servicedata så att verkligen rätt service utförs.

 

Vi är en av de få verkstäder som har tillgång till elektroniska serviceböcker till bland annat Mercedes och BMW. När vi utför en service loggas det både i bilen och databasen där servicedata sparas.

 

Ni som kund kan lita på att det som ska utföras på bilen verkligen blir gjort. Vi är en kontrollerad bilverkstad  - och blir kontrollerade med stickprov, allt för kundens trygghet och som ett bevis för ett väl utfört arbete.

 

Vi samarbetar med AD Sverige och är även en AD mästare då vi uppfyller de hårda krav som ställs för detta.